HMS

Alle våre arbeidere skal ha en forsvarlig lønns og arbeidsvilkår, som skal være i samsvar med gjeldende lovverk. Dette er spesielt aktuelt for utenlandsk arbeidskraft, og i SveNor Bygg er vi bevisst på at dette er en del av vårt samfunnsansvar.